Edinstvena sestava

Prolom voda pripada kategoriji natrijevih-hidrokarbonatnih, silicijskih, alkalnih, oligomineralnih in hipotermalnih vod.

Temperatura vode: 29-32°C.

Skupna trdota vode (dH) < 1.0

pH vrednost: 8,8 - 9,2

Suhi ostanek pri 180°C: 148 mg/l

CO2 (g/l): 0,0

Kationi (mg/l) Anioni (mg/l)

Na+: 47,80      HCO3-: 72,60

K+: < 0,50        Cl-: 2,00

Ca++: < 3         SO4--: 3,00

Mg++: < 0,10 F-: 0,12

Slabi elektroliti:

Metasilicijeva kislina: 3.25 mg/l

Edinstvena sestava
Prolom voda in vaše zdravje
Pomen pH vrednosti in njena pomembnost