Единстен състав

Пролом водата принадлежи към категорията на  натрий-хидро-карбонатните, силициево- алкални, олигоминерални и хипотермични води.

Температурата на водата е:   29-32°C.    

Общата твърдост на водата:   (dH) < 1.0

pH стойността е:   8,8 - 9,2

Сухият остатък при 180°C е:   148 mg/l

CO2 (g/l):   0,0

Катони (mg/l)             Анони  (mg/l)

Na+: 47,80                    HCO3-: 72,60

K+: < 0,50                    Cl-: 2,00

Ca++: < 3                     SO4--: 3,00

Mg++: < 0,10                F-: 0,12

Слаби  електролити:

Метасилициумна  киселина:  3.25 mg/l

Единстен състав
Пролом и Вашето здраве
Значение и значимост на „рН“ стойностите