ПРОЛОМ ВЕСТИ

Прашајте го докторот

Во случај да имате било какво прашање од медицинска природа, тука можете да ги прашате нашите доктори. Одговорот ќе Ви го испратиме по електронска пошта. Добиените одговори се исклучиво информативни, бидејќи без лекарски преглед и увид во комплетната медицинска документација не е возможно да се постави точна дијагноза.

Единствен состав
Пролом и Вашето здравје
Значењето и важноста на pH вредностите