Контакти

  Тел/Факс  e-маил 
     

Маркетинг служба  
Иван Раичевиќ

027 381 344  ivan.raicevic@planinka.rs 

Служба за продажба за територијата на Србија  
Предраг Убавиќ

027 381 344  predrag.ubavic@prolomvoda.com 

Дејан Ѓуриќ

027 381 344  marketing@prolomvoda.com 

Служба за продажба за странство  
Небојша Рајовиќ

027 381 344  prolom_voda@planinka.rs 

Служба за набавка  
Саша Леповиќ

027 381 344  prolom_voda@planinka.rs 

Производство  
Зоран Душиќ

027 88 380  proizvodnja@planinka.rs 
Единствен состав
Пролом и Вашето здравје
Значењето и важноста на pH вредностите