Юридически информации

Юридически разпоредби: 

Стопанското дружество „Планинка“ АД - Куршумлия с нужната загриженост при оформянето на интрнет страницата ще се опита да гарантира точността и прецизността на данните на своите интернет страници,  въпреки че не поема  никаква отговорност за точността и всеобхватността  им. Всички потребители използват обявеното съдържание на собствена отговорност.  Нито „Планинка“ АД, нито което и да е юридическо или физическо лице, което е участвувало в създаването и изработването на тази интернет страница не отговаря за възможна щета, която може да възникне във връзка с достъпа, използването или невъзможността  да се използват информациите от интернет  страницата  или за някакви други грешки или недостатъци в тяхното съдържание.

Всички информации и снимки, които съдържа интернет стрницата www.prolomvoda.com , са в законната позволена рамка като  защитен предмет   или като друга форма на защита на интелектуалната собственост.  Документите  обявени на тази  интернет страница, могат да се репродуцират  само с нетърговска цел, при което трябва да се запазят всички посочени предупреждения за авторските или другите права и не могат да се преписват,  размножават  или по друг начин да се разпространяват  с комерциална цел. Логотипът и  използвания  лого, който се появяват  на тези страници са регистрирани като логотипи на стопанското  дружество „Планинка“ АД, съответно акционерното  дружество има право да ги употребява.

Стопанското дружество „Планинка“ АД запазва правото си да променя съдържанието на тези интернет страници  когато и да е, по всякакъв начин, без да се взима под внимание причината и без предварително предупреждение.  При това, като не поема

Защита на данните за всеки посетил интернет страницата!

Стопанското дружество „Планинка“ АД съхранява всички получени данни за посетителите на интернет страницата, съгласно със закона за съхраняване на личните данни, както и останалите законоразпоредби, които регулират посочената област. Изпращането на личните данни с помощта на информационния образец, посетителят на интернет страницата приема, че стопанското дружество „Планинка“ АД  ще използва тези данни за интернет  статистически нужди  и обработка на данните. При това, дружеството се задължава да не посредничи с  данните  за трети лица или към предприятия с цел търговското  използване на личните данни.

Единстен състав
Пролом и Вашето здраве
Значение и значимост на „рН“ стойностите