Контакти

  Телефон/Факс  e-mail 
     

Маркетинг служба:  
Иван Раичевич

+381 27 381 344  ivan.raicevic@planinka.rs 

Служба за продажба на територията на Сърбия  
Предраг Убавич

+381 27 381 344  predrag.ubavic@prolomvoda.com 

Деян Джурич

+381 27 381 344  marketing@prolomvoda.com 

Служба за продажба в чужбина  
Небойша Райович

+381 27 381 344  prolom_voda@planinka.rs 

Служба за набавки  
Саша Лепович

+381 27 381 344  prolom_voda@planinka.rs 

Производство  
Зоран Душич

+381 27 88 380  proizvodnja@planinka.rs 
Единстен състав
Пролом и Вашето здраве
Значение и значимост на „рН“ стойностите