Лична карта

Цялостното наименование: Акционерно дружество „ПЛАНИНКА“ - Куршумлия
Съкратено название: „ПЛАНИНКА“ А.Д.
Адрес: ул..“Косовска“ № 38
Място 18430 - Куршумлия
Телефон +38127/381-344 
Факс +38127/381-512 
e-mail:  office@planinka.rs 
PIB (Данъчен №): 100622505 
Личен №: 07108079 
№ на решението за ДДС: 120589364 
Шифър на дейността: 1107 

Потвърждение за извършена регистрация (Данъчен №)             Патвърждение за извършена регистрация за ДДС

Текущи сметки в национални банки:

OTP Банка: 325-9500700018388-30 
Войводинска банка: 355-1023622-88 
Erste Банка: 340-11003613-34 
Единстен състав
Пролом и Вашето здраве
Значение и значимост на „рН“ стойностите