Kontakti

  Telefon/Faks  e-mail 
     

Marketing služba 
Ivan Raičević

027 381 344  ivan.raicevic@planinka.rs 

Služba prodaje za teritoriju Srbije 
Predrag Ubavić

027 381 344  predrag.ubavic@prolomvoda.com 

Dejan Đurić

027 381 344  marketing@prolomvoda.com 

Služba prodaje za inostranstvo 
Nebojša Rajović

027 381 344  prolom_voda@planinka.rs 

Služba nabavke 
Saša Lepović

027 381 344  prolom_voda@planinka.rs 

Proizvodnja 
Zoran Dušić

027 88 380  proizvodnja@planinka.rs 
JEDINSTVENI SASTAV
PROLOM I VASE ZDRAVLJE
ZNAČAJ I ZNAČENJE pH VREDNOSTI