Прашањa / Коментари

Почитувани,
за да овозможиме ефектот од пиењето на Пролом вода да биде на највисоко ниво, Ве молиме споделете ги со нас Вашите искуства, или доколку имате, поставете им прашања на нашите доктори во Пролом Бања.

Вашата порака е: