Pravne informacije

Pravne določbe

Gospodarska družba "Planinka" AD Kuršumlija bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskusila, da jamči točnost in ažurnost podatkov na svojih spletnih straneh, čeprav ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti "Planinka" AD niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ni odgovorna za morebitno škodo, ki bi nastala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh ali kakršnekoli druge napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije in slike, ki jih vsebuje spletna stran www.prolomvoda.com, so v zakonski dovoljenem okviru predmet zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se smejo reproducirati samo v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti shranjena sva navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače širiti v komercialne namene. Logotip in uslužni logo, ki se pojavljata na teh straneh, sta registrirana logotipa gospodarske družbe "Planinka" AD oziroma ima delniška družba pravico do njune uporabe.

Gospodarska družba "Planinka" AD si pridržuje pravico, da brez poprejšnega opozorila spremeni vsebino teh spletnih strani strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog. Pri tem ne prevzema odgovornost za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Zaščita osebnosti

Gospodarska družba "Planinka" AD bo varovala vse dobljene podatke o obiskovalcih spletnih strani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi zakonskimi določbami, ki urejajo navedeno področje. S pošiljanjem osebnih podatkov prek informacijskega obrazca privoli obiskovalec spletnih strani, da gospodarska družba "Planinka" AD uporablja te podatke za interne potrebe statistike in obdelavo podatkov. Pri tem se družba obvezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam ali podjetjem zaradi njihovega komercialnega izkoriščanja.

Edinstvena sestava
Prolom voda in vaše zdravje
Pomen pH vrednosti in njena pomembnost