Osebna izkaznica

Polno ime: Akcionarsko društvo "PLANINKA" Kuršumlija
Skrajšano ime: "PLANINKA" A.D.
Naslov ul. Kosovska 38
Mesto: 18430 Kuršumlija
Telefon: 027/381-344 
Fax:  027/381-512 
e-mail:  office@planinka.rs 
DIŠ: 100622505 
Matična številka: 07108079 
Št. odločbe o DDV-v: 120589364 
Šifra dejavnosti: 1107 

Potrdilo o opravljeni registraciji (DIŠ)              Potrdilo o opravljenem evidentiranju za DDV

Tekoči računi pri domačih bankah

OTP Banka:  325-9500700018388-30 
Vojvođanska banka:  355-1023622-88 
Erste Banka:  340-11003613-34 
Edinstvena sestava
Prolom voda in vaše zdravje
Pomen pH vrednosti in njena pomembnost