• Пролом вода
  Пролом вода припаѓа на групата високоалкални (pH 8,8-9,2),
  нискоминерализирани, бикарбонатни води.
 • Пролом водa
  Благодарение на своите единствени
  карактеристики, Пролом вода, благотворнo
  влијае на Вашиот организам.

  Пролом и Вашето здравје

  Пролом водата игра важна заштитна улога во зачувување на здравјето.

   

  Зошто пролом?

  Пролом вода одговара на сите категории на потрошувачи: деца, бремени жени, возрасни, спортисти и рекреативци.

  Единствен состав

  Пролом вода припаѓа на категоријата натриум-хидро-карбонатни, силициумски, алкални, олигоминерални и хипотермални води.

  Значењето и важноста на pH вредностите

  Научниците ги испитувале причините за долговечноста на одредени народи и востановиле дека на сите им е заедничка чистата алкална вода!


Прашањa / Коментари

Почитувани,
за да овозможиме ефектот од пиењето на Пролом вода да биде на највисоко ниво, Ве молиме споделете ги со нас Вашите искуства, или доколку имате, поставете им прашања на нашите доктори во Пролом Бања.

Вашата порака е:

СПОТ ЗА ПРОЛОМ ВОДА